top of page

Collim els enciams del nostre hortet i fem una amanida bonísima…


L’hort és un entorn que facilita els aprenentatges vivencials on els alumnes aprenen fent i manipulant i ens ofereix una gran oportunitat educativa per treballar hàbits, valors, cooperació, participació, autonomia.

A més a més, tenir un hort a l’escola afavoreix el desenvolupament individual i social dels alumnes, i al seu benestar físic i psicològic, ja que és un espai exterior i els alumnes parteixen de l’acció i la pràctica per assolir els aprenentatges.A partir del treball de l’hort també s’afavoreix la convivència, la cohesió de grup, el treball en equip, la cooperació i el diàleg, així com l’esperit crític i el raonament hipotètic-deductiu. L’hort ens ofereix la possibilitat de plantejar-nos preguntes contínuament, formular hipòtesis i experimentar.

Som una escola verda i aquesta és una de les activitats que ajuden a educar en la sostenibilitat.

A més a més ens possibilita un aprenentatge interdisciplinari ja que podem aplicar coneixements de matemàtiques, llenguatge, música, plàstica, valors, hàbits, psicomotricitat i medi.23 views0 comments

Comments


bottom of page